Een product vanArk Mission
Menu

Voor scholen

Voor scholen zijn twee lessen ontwikkeld met verwerkingen die naar eigen inzicht kunnen worden gecombineerd. De thema's van deze lessen zijn 'Kiezen voor het leven' en 'Kiezen voor het licht'. Elke les bestaat uit een bijbelverhaal met daarbij zes verwerkingsmogelijkheden, onderverdeeld in onderbouw en bovenbouw. De verwerkingen zijn divers, praktisch en nodigen uit tot gesprek. Er wordt gewerkt met proefjes, werkbladen, filmpjes en kleurplaten.

Kiest ook uw school ervoor om het Licht aan te doen?

Ja, ik ontvang graag de digitale materialen van Light in the night voor scholen.

Light in the night - scholen